Review

[แกะกล่อง] เครื่องตรวจปลั๊ก/ตรวจกราวด์ (SE106B Socket Tester)

เครื่องตรวจเช็คปลั๊กไฟ และ ตรวจระบบกราวด์ สามารถใช้ตรวจสอบสายดินได้ รุ่น SE106B Socket Tester Pro ตามมาตรฐาน MEA PEA

เครื่องตรวจเช็คปลั๊กไฟ หรือ Socket Tester เหมาะกับการใช้งานตรวจเช็คเต้ารับ ตามอาคาร บ้านเรือน สำนักงาน ออฟฟิศ โรงงานอุตสาหกรรม การต่อสายไฟเต้ารับในงานก่อสร้าง ฯลฯ

โดยเพียงแค่เราเสียบเข้ากับเต้ารับทำให้เรารู้ว่า มีกราวด์หรือไม่ หรือเดินสายไฟสลับผิดเส้นหรือเปล่า รวมทั้งยังสามารถเช็คแรงดันไฟฟ้าจะได้รู้ว่า ไฟบ้านมีปัญหาไฟตก-ไฟเกิน หรือไม่ และยังสามารถเช็คได้ว่าเบรกเกอร์ RCD ของเราทำงานหรือไม่

แกะกล่องเครื่องตรวจเช็คปลั๊กไฟ

[แกะกล่อง] เครื่องตรวจปลั๊ก/ตรวจกราวด์ (SE106B Socket Tester)
[แกะกล่อง] เครื่องตรวจปลั๊ก/ตรวจกราวด์ (SE106B Socket Tester)
[แกะกล่อง] เครื่องตรวจปลั๊ก/ตรวจกราวด์ (SE106B Socket Tester)
[แกะกล่อง] เครื่องตรวจปลั๊ก/ตรวจกราวด์ (SE106B Socket Tester)
คู่มือ เครื่องตรวจปลั๊ก/ตรวจกราวด์ (SE106B Socket Tester)
คู่มือ เครื่องตรวจปลั๊ก/ตรวจกราวด์
[แกะกล่อง] เครื่องตรวจปลั๊ก/ตรวจกราวด์ (SE106B Socket Tester)
[แกะกล่อง] เครื่องตรวจปลั๊ก/ตรวจกราวด์ (SE106B Socket Tester)
[แกะกล่อง] เครื่องตรวจปลั๊ก/ตรวจกราวด์ (SE106B Socket Tester)
เมื่อนำไปเสียบกับเต้ารับจะแสดงไฟสถานะ และ แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 220V-230V)
[แกะกล่อง] เครื่องตรวจปลั๊ก/ตรวจกราวด์ (SE106B Socket Tester)
เมื่อนำไปเสียบกับปลั๊กไฟที่ต่อผ่าน Stabilizer เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า จะเห็นแรงดันไฟฟ้าเป็น 220 (ปกติ 220V-230V)

วิธีใช้

  • ใช้กับเต้ารับที่เป็นแบบ 3 รู (3 ขา)
  • เมื่อเสียบแล้วเช็คสถานะมาเทียบกับดวงไฟที่โชว์
  • ตัวเลขแรงดันไฟฟ้าไว้วัดแรงดันขาเข้าที่เข้ามาเพื่อจะเช็คว่าไฟบ้านเราตกหรือเกินขนาดไหน(ปกติคือ 220V)
  • ปุ่ม TET กันดูด (RCD Test) เอาไว้สำหรับเช็คเบรกเกอร์กันดูดว่ายังทำงานไหม (ก่อนทำการทดสอบ RCD Test ให้ปิดหรือถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย)

Tanjen S.

ติดตามข่าวสารล่าสุดในวงการไอทีและเกมส์ วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอเป็นบทความข่าวที่น่าสนใจ อ่านง่าย และเข้าใจง่าย

Related Articles