หมวดหมู่: Network


 • วิธี Upgrade MariaDB ไป MariaDB 10.3 บน CentOS 7

  วิธี Upgrade MariaDB ไป MariaDB 10.3 บน CentOS 7

 • อัปเดต VestaCP บน CentOS ไป PHP 7.3

  อัปเดต VestaCP บน CentOS ไป PHP 7.4

 • speed-up-vestacp-on-centos-7

  เร่งความเร็วให้ VestaCP บน CentOS 7

 • PHP7

  วิธี Upgrade VestaCP ไป PHP 7.2 บน CentOS 7

 • mariadb-logo

  ปรับ MariaDB my.cnf สำหรับ RAM 1 GB หรือมากกว่า