NetworkHow To

เร่งความเร็วให้ VestaCP บน CentOS 7

ใครที่กำลังเจอปัญหากับระบบกินทรัพยกร VPS มากเกินไปทั้ง RAM ทั้ง CPU ที่เพิ่มไปเท่าไหร่ก็ไม่พอวันนี้เรามาแก้ปัญหาด้วยการ อัพเกรดระบบที่เก่ามากแล้วกลับมาใหม่ และใช้ทรัพยกร VPS น้อยลงถึง 2 เท่ากัน แถมยังเร็วขึ้นด้วย

PHP-5-PHP-7+

Upgrade PHP

วิธี Upgrade VestaCP ไป PHP 7.2 บน CentOS 7

Upgrade MariaDB

วิธี Upgrade MariaDB 5.5 ไป MariaDB 10.1 บน CentOS 7

Install Opcache

[tds_info]

OpCache จะเก็บคอมไพล์โค้ด PHP (OpCodes) ลงใน Memory เก็บเป็น Cache และนำมาใช้ใหม่ re-used โดยตั้งแต่ PHP 5.5 จะมี OpCache อยู่ใน core php อยู่แล้ว แต่ถ้าต่ำกว่า PHP 5.4 และ มากกว่า PHP 5.2 เราสามารถติดตั้งเองได้ โดยจะทำให้ php application โดยรวมเร็วขึ้น 40-70% เลยทีเดียว

http://kongarn.com/1841/opcache-php5-4-faster-install

[/tds_info]

การติดตั้ง Opcache ทำได้ง่ายเพียงรันคำสั่งต่อไปนี้

yum install php-opcache

Restart httpd

systemctl restart httpd

Restart Nginx

systemctl restart nginx

ตรวจสอบว่า Opcache ถูกเปิดใช้งาน

php -i | grep opcache.enable

ถ้า Opcache ถูกเปิดใช้งานคุณจะเห็น

opcache.enable => On => On
Opcache

Admin

ศึกษาการทำ Blog มาหลายปีและเริ่มศึกษาเรื่อง SEO มาได้ 10 ปี จนรู้ว่า Google ต้องการอะไร สามารถทำให้หน้าที่เขียนบทความไปสามารถติดหน้าแรกของ Google เป็นเจ้าของเว็บ nanitalk.com, aroimak.co ฯลฯ

Related Articles