Software & AppsNews

โปรแกรมฟังเพลง Resonic มี WASAPI แล้ว

WASAPI คือ การทำ BitPerfect คือการส่งข้อมูลโดยไม่ผ่าน OS Mixer  นอกจาก WASAPI แล้วยังมีตัวอื่นอีกอย่าง Kernel Streaming กับ ASIO

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อไปใช้ WASAPI กด Ctrl+P > Sound จะมีให้เราเลือกตรง Device

Resonic-WASAPI-edit

ใครอยากลองโหลดไปใช้ฟรี – resonic.at

อ่านต่อ

Related Articles