ป้ายกำกับ: Swap


  • วิธีสร้าง และ ลบ Swap บน CentOS 7

    วิธีสร้าง และ ลบ Swap บน CentOS 7