Roon

  • Software & Apps[Preview] โปรแกรมฟังเพลง Roon 1.8

    [Preview] โปรแกรมฟังเพลง Roon 1.8

    Roon 1.8 เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว Roon 1.8 เป็นการออกแบบหน้าตาใหม่หมดตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าที่จัดหมวดหมู่ตามศิลปิน, ผู้ประพันธ์, แนวเพลง ให้ดูสะอาดตามากยิ่งขึ้น มาดูกันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง…